Drodzy, Siostry i Bracia,
Znów nadchodzą te najważniejsze chyba dla naszej Chrześcijańskiej refleksji święta, pamiątka tak wielu rzeczy… Dla starszych Braci w wierze są wspomnieniem łaski jakiej doświadczyli, gdy Bóg łaskawie wyprowadził ich z egipskiej niewoli, a najpierw oszczędził ich dzieci podczas plagi, w której zginęli pierworodni synowie Egipcjan. Dla nas, Chrześcijan, pascha to wspomnienie o Ostatniej Wieczerzy, gdy Pan zaprasza swój Kościół do udziału w tej niesamowitej uczcie łaski i miłosierdzia, w ofierze Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu. I wreszcie jest Pascha właśnie pamiątką tego Jezusowego zmartwychwstania. Dlatego święta Wielkiej Nocy od samego
zarania stanowią jądro, rdzeń wszelkiej Chrześcijańskiej refleksji.


Folder do pobrania (.pdf)

„W sobotę 19 marca, w godzinach 10 - 14 odbędą się w naszym zborze rekolekcje pasyjne dla dzieci i młodszej młodzieży.
Dzieci proszone są o przyniesienie Biblii, kapci oraz 5 złotych na pokrycie kosztów jedzenia i napojów.
Program rekolekcji przedstawia się następująco:

10.00 - 10.10   - rozpoczęcie zajęć, modlitwa; tekst biblijny: Jak. 1, 5-7 (grupy razem)
10.10 - 10.25   - integracja grup
10.25 - 11.00   - pastor S. Koroza - prezentacja "Krzyż Jezusa"
11.00 - 11.30   - wykonanie pracy plastycznej "Z czym przychodzę do Boga?"
11.30 - 12.00   - zajęcia ruchowe
12.00 - 12.20   - wspólny posiłek
12.20 - 13.50   - podział na grupy: grupa starsza p. P. Wesołek, grupa młodsza p. A. Koroza:
                        a) Kościół jako wspólnota wierzących.
                        b) Etyka wierzącego człowieka.
 13.50- 14.00 - wspólna modlitwa; zakończenie rekolekcji.

W sobotę 5 marca odbyło się w naszym zborze Ogólne Zgromadzenie Zboru, podczas którego wybrani zostali m. in. nowi delegaci naszego zboru na Synod:

p. Wiera Rumocka oraz p. Robert Maciejczak.
Zastępcą delegata został: p. Jakub Niewiadomski

Zbór postanowił również delegować do mających nastąpić podczas najbliższego posiedzenia sesji Synodu wyborów:

ks. prob. Przemysława Semka Korozę - w wyborach radcy duchownego Konsystorza, p. Piotra Topolskiego -  w wyborach sekretarza Synodu oraz p. Jakuba Niewiadomskiego w wyborach członków Synodalnej Komisji Problemowej.

 

Folder do pobrania

W sobotę 28 lutego, podczas Ogólnego Zgromadzenia Zboru wybrane zostało nowe Kolegium Kościelne w składzie:
Ilona Motylewska - prezes
Bożena Gałkiewicz
Elżbieta Jóźwiak
Elżbieta Matys
Tomasz Niewiadomski
Maja Skowrońska

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:
Robert Maciejczak
Henryk Sztranek
Anna Topolska

Podczas OZZ przyjęty został również nowy Regulamin Zboru zawierający - w stosunku do poprzedniego - poprawki wynikające ze znowelizowanego Prawa Wewnętrznego. Tekst regulaminu do ściągnięcia poniżej:

Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pdf
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.docx
Regulamin Parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Łodzi.pages

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,

W sobotę 28 lutego o godz. 15.00 zapraszamy do naszej sali zborowej na Ogólne Zgromadzenie Zboru. Jego przewidywany porządek znajdziecie w folderze, który można pobrać z naszej strony.
Wszelkie materiały wyłożone są do wglądu w kancelarii parafialnej. Tam też należy składać w formie pisemnej wszelkie uwagi do projektu porządku obrad, sprawozdań, wnioski i te dotyczące zboru i te dotyczące Synodu oraz kandydatury do KK i KR naszego zboru.
Szczególnej naszej uwagi wymaga w tym roku nowelizacja Regulaminu Parafii pod kątem zgodności z nowym Prawem Wewnętrznym KER (tekst z proponowanymi poprawkami również wyłożony jest w kancelarii). Zachęcam zatem tak do wzięcia udziału w OZZ, jak i odpowiedzialnego przygotowania się do tego zborowego wydarzenia.

Z życzeniami Bożego Pokoju,
pastor Semko Koroza

Pliki do pobrania
Ogólne zgrodmadzenie Zboru PDF
Ogólne zgrodmadzenie Zboru PAGES
Ogólne zgrodmadzenie Zboru DOCX

Drogie Siostry i Drodzy Bracia,
Staramy się zaktualizować listę członków naszych zborów: łódzkiego i wrocławskiego.
W tym celu przygotowany został formularz, o którego pobranie, wypełnienie i odesłanie serdecznie prosimy. Jest on przygotowany w trzech różnych formatach. Każdy z nas powinien zatem znaleźć taką wersję, którą będzie mógł pobrać, otworzyć w swoim edytorze tekstu i wypełnić. Oczywiście można też zwyczajnie wydrukować formularz i ręcznie go wypełnić, a następnie odnieść do zboru.

W imieniu Kolegium Kościelnego z góry bardzo dziękuję za pomoc w aktualizacji listy członków zboru,
pastor Semko Koroza

Pliki do pobrania:
Format ZIP
Format PDF
Format DOCXNabożeństwa odbywają się w każdą niedzielę o godz. 10.30W niedzielę 7 października 2012 roku, w łódzkim zborze ewangelicko-refomowanym obchodziliśmy uroczyście dwie rocznice: 110-lecie usamodzielnienia się parafii i 80-lecie poświęcenia kościoła.
Obchody rozpoczęło uroczyste nabożeństwo, podczas którego rabin Symcha Keller odśpiewał po hebrajsku Psalm 23, ks. Semko Koroza wygłosił kazanie, a zaproszeni księża z kilku kościołów wzięli udział w liturgii. Nasz parafialny chór zaśpiewał trzy pieśni, a na organach grał Marcin Armański - kantor zboru wrocławskiego.
Po nabożeństwie zgromadzeni wysłuchali historycznego wprowadzenia do dziejów zboru przygotowanego przez pana senatora Ryszarda Bonisławskiego, życzeń i pozdrowień wygłaszanych przez gości. Potem natomiast panowie Marcin Armański - organy i Sławomir Bronk - kontratenor zaprosili zgromadzonych na cudowny koncert.
Podsumowaniem całej niedzieli był wspólny posiłek w sali zborowej przygotowany przez łódzkich parafian.

Od 2003 r. istnieje możliwość odpisania 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Dlaczego mamy wpłacać ten jeden procent na rzecz jakiejś organizacji? W idei tej upatruje się szansę na wzmocnienie instytucji społeczeństwa