Drogie Siostry, Drodzy Bracia!
Kolejny raz Wszechmocny Bóg obdarzył nas łaską przeżywania cudownego i jakże bogatego refleksją wiary okresu Adwentu.
Kolejne niedziele i ich teologiczny przekaz, symbolika Adwentowego wieńca, kolory świec, ich nazwy i poświęcone im biblijne
teksty, wreszcie modlitwa, uczucie, myśl.., to wszystko ma sprawić by czas Adwentu ubogacał, wzmacniał i czynił nas Ludem wypatrującym nadejścia swego Pana.

Folder do pobrania